Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

 

  1. Jeśli księga wieczysta jest w wersji elektronicznej, to odnalezienie jej po nazwisku i adresie powinno być możliwe w każdym wydziale wieczystoksięgowym.
  2. Jeśli księga istnieje w wersji papierowej, konieczne jest udanie się do komórki geodezji właściwego urzędu gminy lub przesłanie wniosku faxem lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Urzędu Miejskiego w danym mieście (tam trafi on do stosownego wydziału). W przypadku przesłania wniosku - wzór prawdopodobnie można pobrać ze strony urzędu. Ewentualnie można napisać go samemu podając swoje dane, numer telefonu i NIP/PESEL, a w treści pisząc:

Proszę o wydanie wypisu uproszczonego z rejestru gruntów (bez danych osobowych) dla lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego położonego przy ul. <ADRES> w <NAZWA MIASTA>. 
Wypis wraz z dokumentem finansowym określającym kwotę do zapłaty za udzieloną informacje proszę przesłac na mój adres wskazany wyzej.

księga wieczysta

|

nieruchomości

|

mieszkania