Jeśli chcesz wstawić przypis używając programu Word 2007:

  1. Kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony znacznik odwołania do przypisu.
  2. Wybierz: Odwołania, a następnie kliknij Wstaw przypis dolny lub Wstaw przypis końcowy.

Skróty klawiaturowe:

  • Aby wstawić kolejny przypis dolny: naciśnijCTRL+ALT+F
  • Aby wstawić kolejny przypis końcowy: naciśnij CTRL+ALT+D

Pełna instrukcja obejmująca również formatowanie i edycję przypisów dolnych i końcowych znajduje się na stronie: http://office.microsoft.com/pl-pl/word-help/wstawianie-lub-usuwanie-przypisu-dolnego-lub-przypisu-koncowego-HP001226522.aspx

word

|

przypis

|

word 2007

|

office
Pytania prowadzące do tego poradnika: Jak pisać przypisy? | Jak robić przypisy? | Jak tworzyć przypisy? | Jak wstawić przypis?