Jak obliczyć średnią ważoną?

Średnia ważona to taka, w której poszczególne elementy z różną wagą wpływają na średnią. Aby ją obliczyć sumujemy ze sobą elementy przemnożone przez ich wagi i otrzymaną sumę dzielimy przez sumę wag. Najlepiej zobaczyć to na przykładzie:

Jaś dostał otrzymał 5 ocen z matematyki. Te z odpowiedzi ustnej są najmniej ważne, 2x ważniejsze od nich są oceny z kartkówek i 3x ważniejsza od nich jest ocena ze sprawdzianu.

ocena waga oceny
2 1
4 1
5 2
3 3
3 2

Suma elementów(ocen) przemnożonych przez ich wagi to: 2*1 + 4*1 + 5*2 + 3*3 + 3*2 = 31
Suma wag wynosi: 1 + 1 + 2 + 3 + 2 = 9

Średnia ważona = suma elementów przemnożonych przez ich wagi / suma wag = 31/9 = 3.44(4)

matematyka

|

średnia ważona

|

średnia
Pytania prowadzące do tego poradnika: Jak liczyć średnią ważoną? | Jak wyliczyć średnią ważoną?