Aby pomnożyć przez siebie dwa ułamki zwykłe:

Mnożymy przez siebie licznik pierwszego ułamka i licznik drugiego ułamka, oraz mianownik pierwszego razy mianownik drugiego.

Przykład:

Dla przypomnienia, co jest licznikiem, a co mianownikiem ułamka:

matematyka

|

ułamki

|

mnożenie ułamków

|

ułamki zwykłe

|

licznik

|

mianownik
Pytania prowadzące do tego poradnika: Jak mnoży się ułamki? | Jak mnożymy ułamki? | Jak się mnoży ułamki?