Jak mierzyć suwmiarką?

Metodykę pomiaru za pomocą suwmiarki najlepiej pokazuje poniższa animacja (źródło: Wikipedia).

 

 

Pierwsza kreska na suwaku wskazuje pełne części (milimetry) a dalsze oznaczają części dziesiętne-ma tyle części dziesiętnych, ile podziałek do podziałki zgrywającej się z dowolną podziałką na części nieprzesuwnej).

suwmiarka

|

pomiar
Pytania prowadzące do tego poradnika: Jak posługiwać się suwmiarką? | Jak używać suwmiarki? | Jak zmierzyć suwmiarką?